Istota zawodu nawigatora lotniczego

nawigatorNie od dzisiaj wiadomo, że nawigator lotniczy to bardzo odpowiedzialna praca, która wiąże się z szeregiem kwalifikacji oraz umiejętności, ponieważ bez tego zawód tern – zresztą jak każdy inny – nie może być efektywnie wykonywany.
Jeżeli chodzi o oficjalną stronę, to nawigator lotniczy określany jest profesjonalnie jako specjalność personalu lotniczego wchodząca w skład załogi statku powietrznego.
Aby zostać takim nawigatorem, należy przejść następujące etapy:
– zdanie egzaminu kwalifikacyjnego przed specjalną komisją egzaminacyjną – część teoretyczna oraz cześć praktyczna (obie podlegające specjalnej lotniczej opłacie)
– uzyskanie licencji (licencja wydawana jest po uprzednim sprawdzeniu, czy dany kandydat spełnia określone prawnie wymagania. Jej ważność uzależniona jest przede wszystkim od tego, jak kandydat wypadł w okresowym badaniu jego sprawności fizycznej oraz psychicznej. Posiadacz licencji jest uprawniony do wykonywania określonych zadań lotniczych oraz tym samy potwierdza, że takowe umiejętności i uprawnienia posiada.)
– Wpis do państwowego rejestru personelu lotniczego
Oczywiście nie każdy może zostać nawigatorem lotniczym, ponieważ są konkretne zasady co do tego, kto może się o takową posadę ubiegać. Chodzi tutaj bowiem przede wszystkim o aspekty takie jak: pełne korzystanie z praw publicznych, niekaralność, wiek i wykształcenie (ukończone 18 lat i posiadanie co najmniej średniego wykształcenia), przejście szkolenia lotniczego oraz odpowiedniej praktyki lotniczej.
Jak widać, droga do celu jest dosyć dług, ale z całą pewnością opłacalna i jak najbardziej satysfakcjonujące – chociaż nawigator lotniczy to jedna z największych odpowiedzialności ,jaka spoczywa na ludziach pracujących zawodowo w lotniczej branży. Warto się zatem wcześniej zastanowić, czy podołamy takiej roli. Jeżeli tak, to już właściwie nie na przeszkodzie nie stoi;)