ULC akceptuje indywidualny tok szkolenia lotniczego

szkoleniaUrząd Lotnictwa Cywilnego już jakiś czas temu przedstawił projekt rozporządzenia, jakie dotyczy bezpośrednio zagadnienia takiego jak szkolenie indywidualne.
Jest to reguła, która już od kilku miesięcy funkcjonuje w świecie lotniczym – prezes ULC dopuścił bowiem do realizacji ten projekt.

Chodzi tutaj bowiem o przeprowadzenie szkolenia według indywidualnego toku szkolenia dla osób, które wykazały uprzednio, że posiadają odpowiedni stopień wiedzy oraz umiejętności z zakresu danego szkolenia lotniczego.
Cały ten proces nie jest zbytnio skomplikowany, ponieważ każdy kandydat chcący się w ten sposób zrealizować zgłasza się do odpowiedniej osoby zajmującej się szkoleniem. Taka osoba przygotowuje i opracowuje specjalny program szkoleniowy, jaki następnie oddawany jest do zatwierdzenia przez prezesa ULC. Oczywiście nie zawsze takie procedury są obowiązkowe, bo jeśli kandydat przed instruktorem szkoleniowym dowiedzie, że ma odpowiedni stopień zaawansowanie w nauce, prezes nie musi takie zatwierdzenia dokonywać. W takim przypadku ośrodek szkolenia lotniczego przeprowadza szkolenie i wydaje zaświadczenie, jakie jest potwierdzeniem umiejętności posiadanych przez przyszłego lotnika. (zobacz też inne szkolenia na www.tvfranczyza.com.pl)

Tak czy inaczej, taki indywidualny tok szkolenia jest bardzo korzystnym przedsięwzięciem, ponieważ dzięki temu wiele osób z branży lotniczej ma szansę ominąć niektóre etapy szkoleniowe – co często pozwala na zaoszczędzenie czasu i przede wszystkim pieniędzy. Oczywiście jest jeden zasadniczy warunek – musi się faktycznie wykazywać wiedzą i umiejętnościami, jakie przed odpowiednimi instytucjami deklaruje, bo bez tego nic nie zdziała.