Szkolenie na symulatorach przeprowadzane przez KTL AOPA Poland

symulatorAOPA jest to stowarzyszenie skali ogólnoświatowej, bezpośrednio dotyczące tematu lotnictwa. W naszym kraju również takowe funkcjonuje, czego potwierdzeniem jest Krajowe Towarzystwo Lotnicze AOPA Poland – zrzeszające pilotów i właścicieli prywatnych helikopterów czy samolotów, działające od 1996 roku. W tym roku KTL zorganizowało szklenia mające na celu poprawę warunków bezpieczeństwa przeprowadzanych lotów. Podjęto takową decyzję przede wszystkim dlatego, że w roku ubiegłym miało miejsce dużo katastrof lotniczych samolotów GA. Szkolenie takie wyraża się w dwóch zasadniczych częściach: sesji teoretycznej oraz sesji praktycznej. Obie przeprowadzane są na symulatorze.

Użycie symulatora jest bardzo korzystnym posunięciem, ponieważ dzięki ćwiczeniom na nim przeprowadzanym można przede wszystkim: przećwiczyć wpływ warunków atmosferycznych na podejmowanie przez pilota decyzji, przekonać się o konsekwencjach jakie niesie za sobą niestosowanie się do określonych zasad i procedur operacyjnych lotów, zapoznanie się z podstawowymi usterkami przyrządów nawigacyjnych oraz pilotażowych, a także uświadomienie pilotów o zagrożeniach i obszarach ryzyka dotyczących GA.
Szkolenie takie KTL AOPA Poland udostępnia darmowo dla członków swojego stowarzyszenia, co finansowane jest przez PZU S.A. Ci, którzy nie są członkami stowarzyszenia, mogą się łatwo do niego zapisać i również z tegoż szkolenia skorzystać. Krajowe Towarzystwo Lotnicze AOPA Poland dba o bezpieczeństwo lotów i kształtowanie świadomości pilotów, czego dowodem jest przykładowo takie szkolenie. Warto z niego skorzystać.