Gdzie można zrobić licencję turystyczną ?

turystaJeżeli chodzi o zdobycie licencji turystycznej, to trzeba przyznać, że w naszym kraju spotkać się możemy z dosyć szerokim wyborem, jeżeli chodzi o placówki udostępniające tego typu możliwości. Jednym z przykładów, z którego przyszły turystyczny pilot mógłby skorzystać, jest Aeroklub Warmińsko- Mazurski, który to takowe perspektywy przedstawia.

Jak sami wiecie, kurs na zdobycie licencji turystycznej wyraża się w przejściu dwóch zasadniczych etapów – teoretycznego oraz praktycznego.

Aeroklub ten udostępnia szczegółowe informacje, co do przebiegu poszczególnych etapów. W jego ofercie szklenie na licencję pilota wyraża się w trzech zasadniczych elementach, podzielonych na specyficzne działania. Przedstawiają się ona zatem następująco:

1. Zadanie pierwsze to loty nadlotniskowe po okręgu. Podczas nich kandydat na pilota doskonali umiejętności pilotażu oraz uczy się reagowania w poszczególnych sytuacjach.
2. Loty zapoznawcze przeprowadzane według wskazań przyrządów, podczas których widoczność ziemi jest albo bardzo słaba, albo w ogóle jej nie ma
3. Loty VFR wykonywane w ruchu lotniczym kontrolowanym i niekontrolowanym

Po przejściu tegoż etapu, kandydat przystępuje do zdawania egzaminu na radiooperatora służby lotniczej, w celu otrzymania stosowanego świadectwa oraz kontynuacji kursu.

Następnym elementem są oczywiście zajęcia teoretyczne oraz praktyczne, po których zaliczeniu przystępuje się do końcowego egzaminu, którego wynik pozytywny oznacza spełnienie lotniczych marzeń.

Aeroklub Warmińsko- Mazurski to bardzo dobry pomysł na ich spełnieni, tak więc każdy kto takowe marzenia posiada, powinien jak najbardziej z takiego pomysłu skorzystać.